What's it rate home  : 

Search options

Select rating system :

Boat list - Name order

Name sail Rating Design
1/2 literen NOR3410 698.9 1/2 Ton
ALBATROS ESP1495 716.1 1/2 Ton
AMARCORD ITA10491 644.9 1/2 Ton
Antidotum POL9243 672.7 1/2 Ton
AR BIR FRA8081 677.4 1/2 Ton
ATALANTE GRE4944 746.1 1/2 Ton
BALLERINE FRA8377C2 671.4 1/2 Ton
BEETLE JUICE FRA9140 680.0 1/2 Ton
BIGOUDEN EXPRESS FRA7287 680.2 1/2 Ton
Brizo NED5457 741.1 1/2 Ton
CAPITAINE BOUM FRA8067 683.3 1/2 Ton
CASARCA NED5457C 736.0 1/2 Ton
CHAMPA POR1319 680.8 1/2 Ton
Chance RUS2946 706.1 1/2 Ton
DAEL FRA8288 682.1 1/2 Ton
DALTONER FRA8239 696.0 1/2 Ton
Dont Panic II NOR4155 705.2 1/2 Ton
EXCLUSIV FRA37889 669.4 1/2 Ton
EXIGENCE FRA8198 676.1 1/2 Ton
FLETCHER LYND FRA28049 713.2 1/2 Ton
FREELANCE FRA8797 670.0 1/2 Ton
Grimalkin GBR5687 731.6 1/2 Ton
GUNBOAT RANGIRIRI ITA11847 662.4 1/2 Ton
HALF MOON BEL680 706.9 1/2 Ton
HALFONCE FRA8056 676.6 1/2 Ton

2 3 next

Items per page: